Календар

Доброволческа акция „Да “кръстим” мандрата“ – 13-15 март

Доброволческа акция „Да “кръстим” мандрата“ – 13-15 мартБългарска фондация Биоразнообразие и фондация Биоселена организират доброволческа акция „Да „кръстим” мандрата”, като част от изпълнението на проект „За Балкана и хората“. Акцията ще бъде в помощ на ферма, занимаваща се с отглеждането на местни породи - биволи от порода „българска Мурра“ и каракачански овце, която се намира в с. Васил Левски край Карлово.

Предизвикателството бе отправено към доброволци - художник, графичен и/или уеб-дизайнер, фотограф, човек с опит в приложните изкуства и арт инсталациите. Идеята е след кратко запознаване с живота в мандрата (как се отглеждат животните, как се произвежда сирене и кисело мляко) и каква е връзката между запазването на природата и устойчивото развитие на селските райони в територии с висока природна стойност и как това може да е печелившо за местните хора, бизнеса и околната среда, творците да предложат идеи за:

- името на мандрата и продуктите й
- етикетите на кисело мляко и сирене
- вътрешен дизайн на залата за пакетиране и продажба
- оформление на двора пред мандрата
- постери, дипляни и реклама на мандрата (например билборд на главния път, плакат на оградата и т.н.)

Доброволческата акция предизвика огромен интерес още при обявяването й и за кратко време голям брой доброволци изявиха желание да дарят идеите и таланта си, за да подпомогнат популяризирането на мандрата. Очаквайте скоро да ви представим какво сътворихме с общи усилия.

Повече за фермата: Животните, които се отглеждат във фермата, която ще е наш домакин, през лятото пасат на алпийски пасища - част от Национален парк "Централен Балкан", както и от европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Фермата, както и преработка и директна доставка на сирене и кисело мляко могат да послужат като успешен модел за устойчиво отглеждане на традиционни български породи в територии с висока природна стойност – дейност, която съчетава в себе си опазване на природата и същевременно генериране на устойчиви приходи на фермерите от продажба на готови продукти.

Провеждането на акцията е част от дейностите по проект „За Балкана и хората” (2012-2016), финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Проектът се изпълнява от шест български и четири швейцарски партньори в девет зони от мрежата „Натура 2000“ в Западна и Централна Стара планина. Целта е да се създаде успешен модел, който да покаже, че връзката между запазването на природата и устойчивото развитие на селските райони в територии с висока природна стойност може да е печеливша - за местните хора, за бизнеса и за околната среда. България е сред държавите-членки на ЕС с най-висок процент запазени природни територии, включени в паневропейската мрежа „Натура 2000“, но все още няма достатъчно успешни модели за печалба от тях

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1655 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони