Календар

WWF отличава бизнеси за приноса им към природозащитни проекти

WWF отличава бизнеси за приноса им към природозащитни проектиНа 7 юли от 11,30 ч. в Централ Хотел Форум (бул. "Цар Борис III" 41 в София) WWF ще представи успешната си работа и ще отличи бизнеси, които подпомагат опазването на екосистемите в Природните паркове „Българка“ и „Врачански Балкан“.

В парковете вече се прилагат работещи схеми за плащания за екосистемни услуги. В Природен парк "Българка" местна неправителствена организация (ЕКИП Българка) и бизнеси от София и от региона прилагат схема за съхраняване на питейна вода. Фирмите допринасят за съхраняването на качеството и количеството на питейната вода в района на природния парк чрез залесявания на местни видове във водноохранните зони.

Чрез друг работещ модел, озаглавен Кулинарните тайни на Природата верига от ресторанти предлага ястия от подбрани рецепти от районите на Природен парк "Българка". 10% от приходите се отделят във фонд за закупуване на агнета от породата средностаропланинска овца. Новият дом на агнетата е в същия парк, чийто климат и условия са изключително подходящи за породата. Пасищата на парка вече са приютили първите агнета от породата, които са закупени с приходите от ноемврийската инициатива Тогава бяха продадени над 3000 кг храни, с приходите от които бяха закупени първите 10 агнета.

Инициативата постига двоен ефект, пояснява Юлия Григорова, ръководител на Политики и зелена икономика във WWF – от една страна предотвратяваме процеса на обрастване на планинските пасища поради липсата на животни, които да пасат по тях, а от друга работим за съхраняване на застрашената от изчезване порода средностаропланинска овца. Планинските пасища са ценни местообитания, които са се превърнали в дом на емблематични за българската природа видове. Тяхното съхраняване е от съществено значение за поддържането на баланса в природата.

На територията на „Врачански Балкан“, благодарение на местни фермери и „Клуб приятели на ПП Врачански Балкан“, успешно работи инициатива за съхраняването на ценни видове растения в местността „Локвите“, която също ще бъде отличена.


Още за проекта:

Инициативите се разработват и прилагат в рамките на Българо-швейцарският проект "„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони ", финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество в рамките на Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. По него, до 2016 г. съвместно работят шест български и четири швейцарски партньори, чийто усилия са концентрирани в седем общини в Западна и Централна Стара планина и три природни парка: "Българка", "Врачански Балкан" и "Централен Балкан".

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1472 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони