Календар

Българска фондация Биоразнообразие представи своята работа по проект „За балкана и хората“ на международна среща в Испания

Българска фондация Биоразнообразие представи своята работа по проект „За балкана и хората“ на международна среща в Испания Двама представители на Българска фондация Биоразнообразие взеха участие в международна среща на мрежата на практикуващите Адаптивно управление (Conservation coaches network), която се проведе в периода 28 септември - 2 октомври в Мон Сант Бенет, кралство Испания.

Срещата събра повече експерти, работещи в сферата на природозащитата от 130, 36 държави и 6 континента! Участниците споделиха опит, успешни практики и ентусиазъм в работата си по опазването на най-ценният ресурс на нашата планета – природата.

Събитието предложи многобройни обучителни сесии и представяния на иновативни подходи и стратегии прилагани в природозащитата в цял свят.

Представителите на Българска фондация Биоразнообразие се включиха и в среща на европейската мрежа по Адаптивно управление, където представиха своята работа по разработване на Стратегическият план за управление на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“.

Участието в международната среща на мрежата на практикуващите Адаптивно управление е част от изпълнението на дейност „Подобряване на управлението на планинските пасища в Национален парк „Централен Балкан” по проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1736 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони