Календар

„ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ” - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

„ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ” - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Тази седмица ще си говорим за гората, за „нейното очарование, което е очарованието на живота, за красотата и вълшебствата на "зеления мир", които не влизат в производствените планове и сметки, за нетленните й дарове, за нейните удивителни загадки“.

Именно тези загадки ще ви разкрием чрез документалния филм „ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ”, който фокусира вниманието върху значението на старите гори, въз основа на примери от пет планински резервата в Югозападна България. Продукцията е реализирана от Биота Филмс и ще бъде представена на аудиторията от Ива Христова-Николова.

Сряда (28.10), в 18:30 ч., зала 163, в Биологическия факултет, на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Темата: „ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ”

Линк към трейлъра на филма: https://www.youtube.com/watch?v=-GyHmicEcWc

Филмът „ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ” е реализиран по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, в рамките на Проект №DIR-5113325-5-94 „Дейности по устойчиво управление на резерват „Соколата“, резерват „Конгура“, резерват „Али ботуш“, резерват „Ореляк“ и поддържан резерват „Тъмната гора“ с бенефициент Регионална инспекция по околна среда и води – Благоевград, МОСВ.

Facebook събитието

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2124 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони