Календар

'Изкуствените рифове в Черно море - екологична роля и въздействие.' - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

'Изкуствените рифове в Черно море - екологична роля и въздействие.' - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Тази седмица 16.12.(сряда), от 18:30 ч.,в зала 163, в Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще си поговорим за изкуствените рифове в Черно море, за екологичната им роля и въздействие. Ще ви представим резултатите от проект „Изследване и възстановяване на естествените филтратори на морето – РИФОВЕ“.

Той е насочен към решаване на проблемите с органичното замърсяване на Черно море чрез предоставяне на подходящи условия за развитие на естествените филтратори на морската вода - черната мида и други морски организми. Изпълнява се в партньорство с непарвителствени организации и научни институти и университети в България, Румъния, Украйна, Грузия и Турция и също така се стреми към подобряване на знанията и информацията необходима за изграждане и инсталиране на изкуствени рифове, както и за създаване на съвременни стратегии, планове за действие, целящи възстановяване на морските ресурси и поддържане на рибарството и аквакултурите в Черно море.


Темата: „Изкуствените рифове в Черно море - екологична роля и въздействие.”

Лектори: Петко Цветков – Ръководител проект РИФОВЕ, БФБ и д-р Димитър Беров, ИБЕИ – БАН

Ето и линк към Facebook събитието: https://www.facebook.com/events/143817432650863/

Повече информация за проекта

Проект „Изследване и възстановяване на естествените филтратори на морето – РИФОВЕ“ е финансиран от Съвместната оперативна програма за Черноморския басейн 2007-2013 на ЕС.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1786 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони