Календар

'Възникване и развитие на природозащитното движение в България и мрежата от защитени територии.' - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

'Възникване и развитие на природозащитното движение в България и мрежата от защитени територии.' - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Тази седмица ще се върнем назад във времето за да си припомним всъщност от къде започва всичко. Доц. Росен Цонев – преподавател в Катедра „Екология“ в Биологически факултет на Софийски университет ще ни разкаже за възникването на природозащитата в България.

Ще си поговорим за първите защитени територии и проблемите, през които преминава опазването на природата особено след освобождението до първите години на 21 век. На 30. 03 (сряда), от 18:30 ч. в зала 163 в Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Темата:
"Възникване и развитие на природозащитното движение в България и мрежата от защитени територии."

Facebook събитието

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1682 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони