Календар

„Горите, горското стопанство и лесовъдите – щрихи от миналото!” - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

„Горите, горското стопанство и лесовъдите – щрихи от миналото!” - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'В разгара на „Седмицата на гората“, ви предлагаме историческа разходка из архивите, съхранени в Музея на Лесотехнически университет.

Със снимки и документи от миналото на горското ни стопанство, ще обърнем поглед назад във времето и от историческата дистанция ще покажем какви са били първите стъпки на горското дело и лесовъдско образование в България. Ще разкажем за хората, които с цената на много усилия, всеотдайност и прозорливост са допринесли за съхраняването на горите и прирордата изобщо - лесовъдите. Знаем ли как е възникнал "Празникът на залесяването", респ. "Седмицата на гората", която празнуваме днес, как са достигнали до нас и какъв е бил неравният път на лесовъдите в България? Защо „гората е мост между миналото, настоящото и бъдещето“ и кому принадлежат тези думи?

Заповядайте на 13.04. (сряда),в зала 163, в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, за едно кратко „пътуване“ в горската история на България.

Темата: „Горите, горското стопанство и лесовъдите – щрихи от миналото!”

Лектор: инж. Евгени Цавков, преподавател по дендрология и уредник на Музейната сбирка при Лесотехническия университет.


Facebook събитието

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1854 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони