Календар

„Ново начало за сухоземните костенурки“ - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

„Ново начало за сухоземните костенурки“ - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Тази седмица ще ви представим чудния свят на сухоземните костенурки и по-конкретно – шипоопашатата (Testudo hermanni, Gmelin 1789) и шипобедрената (Testudo graeca, Linnaeus 1758) костенурки.

Видове, които в миналото са били широко разпространени в страна ни, но световно застрашени днес. Екипът на проект „Сухоземните костенурки – осигуряване на устойчиво развитие“, ще ни разкажат повече както за вида, така и за проблемите, пред които те са изправени през последните години. Ще видите първият образователен филм по темата и ще разберете какви са резултатите от тяхната дългогодишна работа.

На 18. 05 (сряда), от 18:30 ч., в зала 163, в Биологическия факултет на Софийски университет „Св.. Климент Охридски“

Темата: „Ново начало за сухоземните костенурки“

Лектори: доц. Николай Цанков НПМ - БАН и Костадин Андонов, магистър по зоология;

Facebook събитието

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1788 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони