Календар

Европейският ден на парковете празнуваха в Чипровци

Европейският ден на парковете празнуваха в ЧипровциПо случай Европейския ден на парковете Асоциация на парковете в България и Българска фондация Биоразнообразие бяха поканени да вземат участие в Международния пътуващ университет "Място за бъдеще", който се организира за девета година по инициатива на гражданско сдружение „Щастливеца“.

Участието на двете организации в програмата на пътуващия университет и представянето на изложба на защитени територии и видове в България стана възможно благодарение подкрепата на проект „За Балкана и хората“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Зорница Стратиева от Асоциация на парковете в България представи устойчиви практики за генериране на приходи в защитени зони и територии, които са разработени в рамките на проект „За Балкана и хората“, а Петко Цветков от Българска фондация Биоразнообразие – за Биосферните паркове в България. Проектът осигури парични награди за най-добре представилите се в Кулинарния конкурс „Турлашка кухня с местни продукти“, който се проведе на 24 май в град Чипровци.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1476 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони