Календар

Журналистически семинар: 'Оценка и картиране на екосистемни услуги'

Журналистически семинар: 'Оценка и картиране на екосистемни услуги'На 3 декември от 11 ч. в Национален пресклуб БТА (бул. "Цариградско шосе" 49, София) WWF Световен фонд за дивата природа организира семинар, предназначен за журналисти, работещи в сферите на икономиката и на опазването на околната среда, на тема "Оценка и картиране на екосистемни услуги".

Природните екосистеми предоставят огромно разнообразие от „услуги”. Така например, влажните зони играят важна роля за пречистването на водите и намаляват риска от наводнения, като по този начин изпълняват вид екосистемна услуга. Опазването и устойчивото управление на тези "услуги" изисква познание за тяхното състояние, факторите, които предизвикват тяхната загуба или акумулиране, както и за икономическата им стойност.

WWF България и Министерство на околната среда и водите работят по темата за "Оценка и картиране на екосистемни услуги". В допълнение WWF разработи и прилага в моделни райони схеми за плащания за екосистемни услуги и други иновативни финансови инструменти целящи съхраняване на екосистемите.

Целта на обучението е да се представи и дискутира с представителите на медиите:
• темата за екосистемните услуги;
• възможностите за промяна на законодателството и включване на схеми за плащания на екосистемни услуги на национално ниво;
• възможностите за разработване и прилагане на иновативни финансови инструменти за повишаване на доходите на защитените територии;
• въвеждането на пилотни схеми, които целят да компенсират доставчиците на тези услуги за допълнителните разходи или пропуснатите ползи на национално и местно ниво.
Семинарът ще даде възможност на представители на медиите, МОСВ и WWF България, както и на представители на неправителствения сектор да дискутират възможностите за въвеждане на понятието за екосистемните услуги на разбираем език до широката общественост и да намерят съвестно инструменти за активна и позитивна комуникация по темата и медийно отразяване.

Лектори на журналистически семинар "Оценка и картиране на екосистемни услуги" ще бъдат Юлия Григорова – WWF, Ръководител на програма "Природа и просперитет", Тома Белев – Председател на Асоциация на парковете в България и Мая Тодорова – WWF, Координатор „Зелена икономика“.

Събитието е част от проект "Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони", финансиран от правителството на Швейцария чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.


Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4793 посещения 1 коментара

Коментари

  1. дори
    2014-08-27 09:35:54

    линкът не е активен

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони