Календар

„Методи за изследване и актуално състояние на земноводните и влечугите в България”

„Методи за изследване и актуално състояние на земноводните и влечугите в България”Ако искате да разберете всички актуални данни за състоянието на земноводните и влечугите в България, ретроспекция на методите за изследване и всичко ново свързано с тези групи, заповядайте на 11 декември (Сряда), от 18:30ч., зала 163 в Биологически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски”

темата тази седмица:

„Методи за изследване и актуално състояние на земноводните и влечугите в България”


Лектор: д-р Николай Цанков: Национален природонаучен музей и преподавател в Биологически факултет на СУ "св. Климент Охридски"

Курсът се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2461 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони