Календар

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА  С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“Едно от основните предимства на проекта е, че ще работи пряко със земеделските стопани и малки предприятия, които формират дохода си, ползвайки природни ресурси и са пряко заинтересовани от дългосрочното съхраняване на тези ресурси.
Партньорите по проекта са си поставили за цел да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони и особено в Северозападна България, която остава един от най-бедните райони в Европа.

Пълният тект на резюмето е наличен в "документи".

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони