Календар

Обявен е конкурс за финансиране на студентски дипломни работи

Обявен е конкурс за финансиране на студентски дипломни работиБългарска фондация Биоразнообразие обявява Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на биологичното разнообразие и управлението на защитените територии и зони. Основно условие е дипломната работа да е свързана или да е на територията на Централна и Западна Стара планина или в района на Атанасовско езеро.

Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения, чиято дипломна работа попада в тематиката и обхвата на конкурса:

· Опазване и управление на световно застрашени видове животни и растения;

· управление на защитени територии и зони;

· Разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси;

· Развитие на екотуризъм, устойчиво лесовъдство, биологично земеделие и др.;

· Развитие на природозащитно образование.

Подробности за конкурса в Условия за финансиране на студентски дипломни работи в областта на биологичното разнообразие и управлението на защитените територии и зони 2013-2014.

Кандидатите трябва да представят своите предложения (приложен формуляр) на e-mail:awards@biodiversity.bg до 31.01.2014 г.

Конкурсът за Дипломни работи се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2652 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони