Календар

Биосферните паркове - категория защитени територии или нов подход за опазване на биоразнообразието - част от обучителния курс 'Опазване на Биоразнообразието'

Биосферните паркове - категория защитени територии или нов подход за опазване на биоразнообразието - част от обучителния курс 'Опазване на Биоразнообразието'Какво представляват биосферните паркове - категория защитени територии или нов подход за опазването на биоразнообразието в България. Какви са шансовете на ПП Странджа да се превърне в първия биосферен парк в България? За всичко това ще ви разкаже Петко Цветков, координатор " Зелен пояс и Натура 2000 " към Българска фондация Биоразнообразие.

Тема: Биосферните паркове - категория защитени територии или нов подход за опазване на биоразнообразието

Сряда, 12.03 от 18:30 ч., зала 163, в Биологически факултет на Софийски университет " Св. Климент Охридски

https://www.facebook.com/events/364638700346036/

Курсът се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2293 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони