Календар

Има ли живот в Черно море? Живите местообитания по българското Черноморие - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

Има ли живот в Черно море? Живите местообитания по българското Черноморие -  част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Знаете ли какви местообитания се крият под водата в крайбрежието на Черно море? Какво се е случило през последните 30 години с тези екосистеми? Кои са ‚подводните гори‘ на нашето море? Има ли рифове по българското крайбрежие? Прави ли се нещо за опазване на подводните ни природни ресурси и богатства? Ще стигне ли екологичната Натура 2000 и до морските дълбини? На тези и други въпроси ще ви отговори д-р Димитър Беров от Лабораторията по Морска Екология, ИБЕИ-БАН, 28.05. (сряда), зала 163, в 18:30 ч., в Биологически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”.

Тема: Има ли живот в Черно море? Живите местообитания по българското Черноморие - разнообразие, разпространение и заплахи за съществуването им - https://www.facebook.com/events/683134918389719/

Курсът се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2780 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони