Календар

Обжалват комплексното разрешително на сметището на община Стара Загора

Обжалват комплексното разрешително на сметището на община Стара ЗагораНа 24 септември граждани и неправителствени организации подадоха жалби срещу издаденото комплексно разрешително за Регионален център за управление на отпадъци Ракитница - Изток. С жалбата до Административен съд - София се иска решението на Изпълнителната агенция по околна среда да се отмени като противоречащо на закона и проектът за сметище край Ракитница да бъде спрян.

Паралелно с това експерти и инициативни комитети срещу изграждане и на други незаконосъоразни сметища подготвят обща хоризонтална жалба до Европейската комисия, с която се иска да се спрат парите за депата и да се търси отговорност за нарушението на европейските норми.

На среща с кмета на Стара Загора на 17 септември представители на екологично сдружение "За Земята" и експерти Отпадъци предложиха безвъзмездна и доброволна помощ на Община Стара Загора във връзка с разработването и прилагането на стратегия за "нулеви отпадъците". За втори път в рамките на 6 месеца представители на природозащитната общност протягат ръка на Община стара Загора и предлагат варианти за екологично, устойчиво и перспективно третиране на отпадъците на домакинствата. Този път експертите по проект „Участие за природа“ от ЕС "За Земята" предложиха и разработен наръчник с който да подпомогнат „умното третиране на отпадъците от общинските структури“ както и литература с множество положителни примери на общини от цял свят поели по пътя на „Нулевите отпадъци“. За съжаление градоначалниът заяви, че ще разгледа по -подробно предложения подход за ‚нулеви отпадъци“ и евентуално би потърсил съдействието на експертите от неправителствения сектор, само ако те се откажат да водят дела и да борят общината за недообмисления проект за депо за отпадъци край село Ракитница.

"Исканията на гражданската инициатива "Ракитница - Арнаутито" са: да се спазва закона и най-добрите практики за управление на отпадъци. Виждаме своята роля в подкрепа на Община Стара Загора за разработване на адекватна и модерна стратегия за "нулеви отпадъци", коментира Цвета Христова- Богданова от гражданската инициатива. Затова потърсиха съдействието на Общината и помощта на експерти отпадъци на Екологично сдружение "За Земята". и допълва: "Като основен проблем относно депото край Ракитница от самото начало се явява нарушаването на достъпа до обществена информация и процеса на вземане на решения, които пряко ги касаят."

От гражданската инициатива все още очакват кметът г-н Живко Тодоров да изпълни обещанието, което даде през месец май т.г. за "пълен достъп до цялата документация за депото". Предоставени са няколко стари Подробни устройствени планове и отказан достъпа до документите относно издаването на комплексното разрешително. Това пречи на експертите и обществеността да се запознае с подробната информация относно цялостното въздействие на РЦУО край Ракитница върху околната среда и здравето на хората. Дори бегъл поглед върху документите показа, че в река Съзлийка ще се вливат тежки метали. Има нужда от допълнителен подробен анализ от независими експерти по проблема. Това е и една от причините да се обжалва издаденото комплексно разрешително.

Инициативата е част от кампания за повишаване на обществена информираност относно строящото се регионално депо за отпадъци край с. Ракитница. Кампанията включва информационни дейности, проучване на европейските политики за управление на отпадъците, достъп до информация, екологична и правна експертиза. Това е и една от наградените кампании в гражданския конкурс, организиран по проект „Участие за природата", който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическа пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружения „За земята" и мрежа за гражданско действие "Блулинк.

снимка: интернет, legalworld.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1380 посещения

OFF

Последно качено » Участие за природата