Календар

Русе посреща изложбата на БФБ „Натура 2000- най-доброто от природата на България и Европа“

Русе посреща изложбата на БФБ „Натура 2000- най-доброто от природата на България и Европа“На 21 октомври 2015 г., от 17:30 часа, в Екомузей с Аквариум, ще бъде официалното откриване на изложбата „Натура 2000 - най-доброто от природата на България и Европа” в Русе, организирано от Българска Фондация Биоразнообразие, в партньорство с Регионален исторически музей – Русе, Туристическо дружество „Приста”.

Фейсбус събитие: https://www.facebook.com/events/893932513996047/

Изложбата включва снимки от Александър Иванов, Богдан Боев, Никол Недевска, Петко Цветков, Стефан Аврамов и Ангел Ашминов, разкриващи красотата на различни защитени зони в България и Европа, призовавайки за тяхната защита. Тя показва същността на Европейската екологична мрежа чрез спиращи дъха пейзажи и красиви и интересни растения и животни. В нея не са спестени и опасностите, които продължават и до днес да застрашават защитените зони и видове в България, сред които бракониерството, застрояването, нерегламентиран лов. Показани са и емблематични местности като Иракли, Кара дере и др., предизвикали неведнъж масови протести и подкрепата на гражданското общество за тяхното запазване.

Изложбата ще гостува на музея от 21 октомври до 22 ноември 2015 г.

Включени са примери от Национален парк „Керкини” в Гърция и от Финландия, които показват как правилното управление на защитената природа, чрез устойчиви и щадящи биоразнообразието дейности, може да носи значителни приходи от екотуризъм, фототуризъм, наблюдение на птици.

В рамките на изложбата на 28 октомври 2015 г. в Екомузей с Аквариум, ще се проведе дискусия на тема „Защитени ли са наистина защитените зони в България?“. Организаторите ще засегнат важни въпроси като: какво представлява Натура 2000; реална или само „на хартия“ е защитата на защитените зони у нас. Ще алармират и за все по-нарастващата опасност от наблюдавания напоследък лобистки натиск върху европейските институции за преглед и ревизия на регулаторната рамка на европейското природозащитно законодателство. Ще бъдат обсъдени и възможностите, които екологичната мрежа дава за осигуряване на ползи за местната общност чрез развитие на отговорен туризъм, в съзвучие с опазването на природата като фототуризъм, наблюдение на птици и др. Гост лектор: Стефан Аврамов – експерт „Защитени територии и видове“, Българска фондация „Биоразнообразие“.

Дискусията се организира по проект „Участие за природа”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие „Блулинк“.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1129 посещения

OFF

Последно качено » Участие за природата