Календар

Редки видове птици бяха открити по време на акция срещу незаконно изложени препарирани животни

Редки видове птици бяха открити по време на акция срещу незаконно изложени препарирани животниДве незаконно изложени препарирани птици, защитени по българското екологично законодателство, бяха открити по време на съвместна акция на Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) и екоинспекцията в Пловдив. По време на общата проверката в ресторант в Стария град бяха намерени скален и морски орел, като и двете птици са включени в Червената книга на България със статут уязвими. Акцията, извършена по сигнал на БФБ, е част от серия от проверки за незаконно притежаване и излагане на препарати на защитени видове и трофеи на обществени места се извърши в рамките кампания “Жив или мъртъв – ти избираш“ по проект „Участие за природа“.

Скалният орен наброява 120–150 двойки, като картирани и сигурни са 70 двойки, има и вероятност за още 54 гнездови находища в цялата страна. Морският орел е още по- рядък вид - общата численост на гнездещите и потенциално гнездещи двойки е 11. През зимата числеността се увеличава за сметка на скитащи и разселващи се млади птици основно от делтата на р. Дунав и се колебае вероятно между 30 и 40 индивида.

Предстои санкциониране на нарушителите на основа на издадения констативен протокол и съгласно действащото природозащитното законодателство. Законът за биологичното разнообразие забранява притежаването и излагането на препарирани защитени видове. Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) санкциите за излагане и притежаване на препарирани защитени видове са от 500 до 10 000 лв. От май 2011 година унищожаването на защитени видове се смята за престъпление и се наказва с до 5 години затвор и глоба до 20 000 лв. съгласно член 278 от Наказателния кодекс.

При проверката не бяха предоставени документи за произход и собственост на на изложените на публично място в ресторанта морски и скален орел. Управителят на ресторанта отказа да предаде препарираните екземпляри на защитени видове. Очакваме през тази седмица РИОСВ Пловдив да сезира прокуратурата за тези нарушения и случая да бъде поет от Пловдивската прокуратура.

Препарирането и излагането на животни е все по-рядък избор за декорация заради промяната на обществените нагласи и заради факта, че най-предпочитаните за препариране животни са често защитени видове и тяхното излагане се забранява изрично от Закона за биоразнообразие. Въпреки това все още не са рядкост случаите когато се натъкваме на препарирани хищни птици и други защитени видове, които се излагат в заведения, ресторанти и частни колекции. За да прекратим тази порочна практика БФБ стартира кампания за премахване на препарираните видове защитени животни от обществените места. Кампанията е част от проекта „Участие за природа“ на Българска фондация Биоразнообразие, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Кампанията „Живи или мъртви – ти избираш“ цели да обърне по-голямо внимание на излаганите на обществени места препарирани защитени видове и стимулиран по-активни действия от страна на гражданското общество. Кампанията има за даде повече гласност на случаите, свързани с престъпленията и незаконните действия срещу дивата природа. Целта ни е още да запознаем активните и ангажирани млади хора с най-често излаганите препарирани животни и да ви насърчим да поемете инициативата и подаде сигнал за подобни нарушения на нас) или на отговорните институциите.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1784 посещения

OFF

Последно качено » Участие за природата