Календар

Съдът решава съдбата на най-големия парк в Пловдив със спорна екологична оценка

Съдът решава съдбата на най-големия парк в Пловдив със спорна екологична оценкаНа 15ти януари се състоя поредното заседание по делото за екологичната оценка на подробния устройствен план на гр.Пловдив, засягащ територията на парк „Отдих и култура“. Въпросната оценка, която бе подложена на скандално обществено обсъждане и приета след множество негативни становища още в края на 2014г., включително от експерти, бе обжалвана от местни организации.

Въпреки очакванията на делото да бъдат представени факти и данни, които най-накрая да дадат на обществеността повече светлина относно рисковете от застрояване на парка, те отново не се оправдаха. След като първоначално съда насрочи тройна експертиза, не можаха да се намерят вещи лица, които да изготвят становища. Така в петък бе представена само една експертиза от биолог, който обаче недвусмислено посочи, че изменението на плана, регламентирано от одобрения проект за дублиращ грбен канал, ще влоши качеството на атмосферния въздух. А създаването на 1000 дка крайречни гори, които би следвало да отнемат отрицателния ефект върху чистота на въздуха и замърсяването с фини прахови чстици, ще има компенсаторен ефект чак след десетилетия. Имаше въпроси, на които вещото лице не бе в позицията да отговори, тъй като изискват друга специализация. СНЦ Граждански контрол – защита на животните и Сдружение Гео поискаха допълване на експертизата от зоолог относно наличието на местообитания на няколко вида костенурки, от архитект за процентното съотношение на засегантите площи спрямо зелените площи на гр.Пловдив, както и за лична проверка на предвидените за отсичане 300 дървета, но съдия Недялко Бекиров не уважи исканията им. Доводът за недопускане на зоолог бе, че в момента костенурките хибернират и експерта няма да може да има контакт с тях. Становището за дърветата пък бе направено въз основа на самата екологична оценка, която се обжалва, искането друг специалист да установи състоянието на дърветата бе отхвърлено без довод.
Оценката е обжалвана също от Зелени балкани както и незавизими граждани. Съдията неведнъж отказа да конституира Зелени балкани като страна по делото, а физическите лица никога не са били призовавани на заседанията.
Делото е обявено за решение и гражданите и природозащитници в града очакват каква ще бъде съдбата на белия дроб на Пловдив. Въпреки че не е много ясно как би могло да се отсъди при толкова липсваща информация и пропуски по самото дело.
Въпросната екологична оценка дава зелена светлина за изменение на подробния устройствен план на града, така че да позволява застрояване на парк „Отдих и култура“, за да може да се осъществи комплексния проект за дублиращ гребен канал. Той предвижда унищожаването на над 570 000 кв.м. зелени площи, отнемането на между 400 и 650 дка крайречни гори, застрашаване на местообитанията на защитени видове и в крайна сметка до намаляване на зелената площ на всеки гражданин под 10кв.м. или по-малко от половината от необходимия минимум.


Делата за обжалване на решенията за измененията и екологичните оценки на общия и подробен устройствен план на града се водят от координирани доброволни действия между неправителствени организации и граждани от миналата година насам. Тази година каузата Да спасим парк „Отдих и Култура“ спечели грант по проект „Участие за природа“ на Коалиция За Да Остане Природа.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1142 посещения

OFF

Последно качено » Участие за природата