Календар

Пресконференция на тема: Участие на представители на природозащитни организации в съвети на държавните институции

Пресконференция на тема: Участие на представители на природозащитни организации в съвети на държавните институцииПонеделник, 22.02.2016 г. от 10.00 ч. в Пресклуб БТА ще се проведе прексконференция на тема: Участие на представители на природозащитни организации в съвети на държавните институции

Как е регламентирано участието на природозащитни организации в експертни и други съвети на държавата, как е дефинирана ролята на НПО представителите, как се определят и в какви решения участват? На брифинга ще бъдат представени резултатите от експертно проучване на механизмите за гражданско участие в природозащитния сектор,
изготвен от фондация „БлуЛинк”.

Информацията ще представят:
д-р Павел Антонов, старши експерт по социални изследвания, фондация „БлуЛинк“
инж. Тома Белев, НПО представител във Висшия екологичен експертен съвет, Асоциация на парковете в България
Йорданка Динева, ръководител на проект „Участие за природа“, Българска Фондация "Биоразнообразие" /БФБ/
Ива Таралежкова, Председател на УС, Форум "Гражданско участие"

Изследването е извършено в рамките на проект „Участие за природа” и се съфинансира от Програмата за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, www.ngogrants.bg и организациите – изпълнители на проекта: БФБ, фондация „БлуЛинк“ и сдружение „За Земята“.
Изследователският екип ще сподели препоръките за усъвършенстване на механизмите за гражданско и НПО представителство към различни институции, както в областта на околната среда, така и извън нея.
Сред изработените препоръки са:
- предложение за промяна на регламента на избирането и броя на представителите на състава на съветите на държавните институции;
- промяна на начина на определяне на представителите на съветите;
- въвеждане на критерий за експертност за всички участници (а не само за представителите на НПО сектора) в експертните съвети.

Събитието е организирано по проект "Участие за природа", който се изпълнява от Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За земята" и Информационна мрежа "Блулинк" и е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014, www.ngogrants.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1100 посещения

OFF

Последно качено » Участие за природата