Календар

Изложба за Натура 2000 напомня, че все още защитените зони са защитени само „на хартия“

Изложба за Натура 2000 напомня, че все още защитените зони са защитени само „на хартия“След изключително успешно турне в София, Бургас, Смолян и Русе, събрала вече стотици хиляди любители на красивата природа, изложбата „Натура 2000 - най-доброто от природата на България и Европа” ще гостува и в Благоевград. Изложбата ще бъде представена в Арт салона на Радио Благоевград, където ще остане от 4 до 24 април 2016 г.

В седмицата на гората отново ще си припомним колко ценна е българската природа и ще се запитаме защо все още липсва политическа воля тя да бъде съхранена за бъдещите поколения не само на документи, но и реално.

Изложбата е организирана от Българска Фондация Биоразнообразие и показва красотата на защитените зони в нашата страна като призовава за тяхното запазване. Голяма част от защитените зони все още са необявени, а други са защитени само „на хартия и не е ясно кой на практика е отговорен за решаване на проблемите в тях. Ефективното управление на Натура 2000 местата изисква издаване на заповеди за обявяване на всички зони с ясни и адекватни режими и добро зониране, разработване на планове за управление и създаване на органи за управление.

В живописните платна присъстват едни от най-чувствителните местности, обект на застрояване, предизвикали неведнъж общественото внимание и масови протести - Иракли, Кара дере, Камчийски пясъци, Пирин и др. Пейзажи и защитени видове от прекрасната Рила напомнят, че за пореден път и тази година беше отложено обявяването на защитена зона Рила буфер – ясен знак за продължаващото бездействие на институциите и че България отказва да спазва правилата на ЕС. Именно в тази зона би следвало да се опазват някои от най-ценните вековните гори в Югозападна България.

Изложбата представя и потенциала на Натура 2000 местата за развитие на регионите и осигуряване на ползи за местната общност. Чуден пейзаж от Беласица напомня, че природата, съчетана с местно гостоприемство и запазени традиции на Подгорието може успешно да привлича туристи от цяла България, ако прочутите кестенови гори бъдат защитени от сечи. Включени са и добри примери от Гърция (Национален парк „Керкини”) и Финландия, които демонстрират нагледно как правилното управление на защитените зони носят значителни приходи от екотуризъм, фототуризъм, наблюдение на птици и др.

Българска Фондация Биоразнообразие благодари на авторите, които предоставиха безвъзмездно своите снимки: Александър Иванов, Богдан Боев, Никол Недевска, Петко Цветков и Стефан Аврамов. Благодарим и на Дирекцията на Природен парк „Беласица”, с чието съдействие използваме и снимката на Ангел Ашминов, за да представим парка.

Изложението й в Благоевград се организира по проект „Участие за природа” и се финансира от Програмата за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, www.ngogrants.bg и организациите – изпълнители на проекта: БФБ, фондация „БлуЛинк“ и сдружение „За Земята“.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1208 посещения

OFF

Последно качено » Участие за природата