Календар

Стартира прочистване на гората над Шипка без прокарване на черни пътища

Стартира прочистване на гората над Шипка без прокарване на черни пътищаСанитарната сеч е назначена в следствие от силна буря, но местните жители не желаят прокарване на нови черни пътища в гората над Шипка, защото според тях те ще доведат до нови рискове от нелегални сечи, наводнения и ерозия. Ето защо, благодарение на услията на Инициативен Комитет, гр.Шипка през последните 3 месеца, за първи път сечта ще се изведе с животинска тяга.

Публикуваме информацията, предоставена от инициативния комитет.

Радваме се да съобщим, че след тримесечни преговори между Горското стопанство на Казанлък и Инициативен Комитет, гр.Шипка на 29.06.2015г. започна почистването на падналите и увредени дървета в източната част на местността Димовец над град Шипка с ползване на животинска тяга и без навлизане на тежка техника в гората.
Случаят стана известен поради несъгласието на местните граждани да се ползва инвазивна технология за почистване на дървесината над града, заради рисковете от ерозия и увреждане на подрастта и увреждане на водозахранването за 60 къщи.
Местността Димовец над Шипка е емблематична и с това, че там се е провело първото залесяване от френския лесовъд Феликс Вожели в периода 1905 - 1912 година, с което се поставя начало на борбата с ерозията и пороите в България и като такова следва да се запази историческата му стойност, както и да се продължи делото на Вожели за почвоизграждане и борба с ерозията.
Новата шипченска епопея на проблеми с гората, започна през февруари 2014 година, когато Горското стопанство Казанлък, възложи на дърводобивна фирма да извърши санитарна сеч от 10% в гората на Димовец. За целта беше планирано да се прокарат три временни горски пътища. Гражданите на Шипка изразиха несъгласие с изграждането на тези пътища, поради риска от ерозия и навлизане на вятър в гората. Въпреки несъгласието на местните хора, пътищата бяха направени. В отговор беше създаден Инициативен комитет и събрани над 2600 подписа за последващо залесяване и заличаване на пътищата. Най-лошите опасения на местните хора се потвърдиха, когато след силна буря през октомври 2014 гората беше повалена почти на 100% поради навлизане на вятър в културите.
Предотвратяване на прокарването на път е много важно постижение, защото този тип пътища (булдозерен/тракторен пробив) увреждат почвения слой, променят водните течения и унищожават растителността . Те са също и една от причините за внезапните порои от последните години. Вредите от тези „пътища“ се усещат трайно, понякога с десетилетия напред, а технологията е отхвърлена в повечето Държави в ЕС.

Успешното извършване на добива по изисквания устойчив начин ще даде възможност за използване на този случай като прецедент за други случаи в страната. Ще бъде направен анализ на случая и препратка към проблеми свързани с дърводобива на национално ниво – например – допускането на външни фирми с работници без отношение в гората, временни горски пътища, неразвиване на алтернативни технологиии.

В момента се работи по идеен проект за изготвяне на екопътека и образователен маршут „По пътя на Феликс Вожели - история на борбатата с ерозията и пороите в България“.

Инциативен комитет, гр. Шипка спечели проект за осъществяване на обществен контрол по време на сечта, за да се осигури, че добива в действителност ще бъде извършен по устойчив начин.

Обществения контрол се организира в рамките на получена награда от конкурс за гражданска активност по проект „Участие за природа”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие „Блулинк“.
Магазини за специализирана планинска екипировка „Стената” и фондация „Помощ за благотворителността в България” осигуряват част от наградния фонд в конкурса. Медийни партньори са: Биволъ, Кафене.бг, сп. 360, U-report.

Повече информация по случая може да прочетете в изготвеното становище за природосъобразно ползване на горите над гр. Шипка, подготвено от независим експерт-лесовъд.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Участие за природата