Календар

Спечелено е съдебното дело за опазване на зелените градски площи в Пловдив!

Спечелено е съдебното дело за опазване на зелените градски площи в Пловдив!След тригодишна съдебна битка, сдружение „Граждански контрол - защита на животните” окончателно спечели делото срещу Община Пловдив и РИОСВ – Пловдив за липсата на екологична оценка за изменението на общия устройствен план (ОУП) на града. Изменението на Плана предвиждаше изграждането на дублиращ гребен канал с хотели, водни атракции, спирки на градския транспорт и паркинги на територията на сегашни защитени зелени площи.

Кампанията на пловдивчани е една от подкрепените по проект "Участие за природа", за нас беше удоволствие да работим с активни и знаещи хора, поздравления за ангажираността и успешните дейности!

Върховният административен съд потвърждава, че решението на РИОСВ- Пловдив не е мотивирано по адекватен начин, защото проектът за изграждане на Втори гребен канал не е коментиран по същество. Екодирекцията не е спазила задължителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, според които изменението на ОУП изисква подробна оценка на очакваните негативни въздействия върху околната среда и биологичното разнообразие. Без конкретна обосновка РИОСВ - Пловдив декларира липса на очаквани трайни негативни въздействия върху защитени видове и територии, както и липса на кумулативно въздействие от други проекти.

Върховните съдии подчертават, че изменението на устройствения план, който позволява до 80 % застрояване на зелените площи около Гребния канал, ще доведе до негативно въздействие върху защитените зони „Река Марица” и „Марица Пловдив”, както и върху защитената територия „Нощувка на малък корморан” (една +от най-ценните за вида в цяла България). Припомняме и заключенията на две технически експертизи, приети в хода на делото, че целта на изменението на ОУП е именно прокарване на нови инвестиционни намерения в близост до Гребния канал. Според вещите лица е недопустимо зелените площи в Пловдив да се намалят до 11 кв.м./жител, като 570 000 кв.м. храсти и дървета да се предвидят за изсичане. По този начин се потвърждава позицията на природозащитници, че смяната на ОУП застрашава съдбата на целия парк и най-големият бял дроб на Пловдив.

Междувременно, широко прогласеното от общината строителство на новия зоопарк е спряно за неизвестен срок и продължава да се разследва от прокуратурата. Сдружение „Граждански контрол - защита на животните” многократно е посочвало, че решението на Общинския съвет за промяната на ОУП също бе взето незаконно – с по-малко от изискуемия брой гласове, а разрешението за строеж на зоопарка също бе обжалвано пред съда.

Отмяната на решението да не се извършва екологична оценка за ОУП - Пловдив от последна съдебна инстанция създава важен правен прецент. Върховните съдии признават правото на граждански групи и неправителствени организация да оспорват неадекватните решения на местните власти и да се борят за опазване на градската зелена система. Решението е от изключително значение в контекста на актуалните казуси, свързани с парка „Бедечка” в Стара Загора, застрояването на Морската градина във Варна и опитите да се унищожат зелените междублокови пространства в София.

За кампанията:
От 2014 г. група граждани и неправителствени организации от цялата страна водят дела срещу Община Пловдив и РИОСВ – Пловдив заради проектите за строителство на нов гребен канал и зоопарк. Каузата „Да спасим парк „Отдих и Култура“ спечели безвъзмездно финансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство чрез проект „Участие за природа“ , изпълняван от Българска фондация биоразнообразие, екологично сдружение „За Земята” и Информационна мрежа Блулинк и по програма „Съгради промяна” с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюат Мот”, предоставена чрез фондация „ЕкоОбщност”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3723 посещения

OFF

Последно качено » Участие за природата