Календар

Участие за природата

Целта на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения за опазването на природата съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Проектът ще осигури структуриран и целенасочен анализ и предложения за подобрение на възможностите за гражданско и НПО представителство, ще подпомогне местни инициативни групи за разрешаването на наболели екологични проблеми, ще изготви и ще се застъпи за приемането на експертни решения, законови промени и политики.


Представяне на проекта 'Участие за природа' на фестивала Зелени дни

Представяне на проекта 'Участие за природа' на фестивала Зелени дниПъстро и разнообразно беше участието на БФБ по проект „Участие за природа” на Фестивала „Зелени дни”. Освен, че на 23 май официално обявихме победителите в конкурса ни за гражданска активност и раздадохме награди на 5 кампании, спечелили вота на журито (вж. повече за награждаването на http://forthenature.org/uchastie-za-prirodata/13) през всичките четири дни се опитахме с различни акции да насърчим и гражданското участие в подкрепа на природата.

Прочети пълния текст

929 посещения

Обявиха наградите в конкурса за гражданска активност „Участие за природа”

Обявиха наградите в конкурса за гражданска активност „Участие за природа”На официална церемония по време на Фестивала „Зелени дни” бяха връчени наградите в конкурса за гражданска активност „Участие за природа”, организиран от Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство със За Земята и Блулинк. Жури в състав представители на Българска Фондация Биоразнообразие, За Земята заедно с външни наблюдатели от Фондация „Помощ за благотворителността в България” и „Одисея Ин” избираха между над 50 проекта на групи от цяла България. След първи кръг бяха класирани 20 кампании, които да продължат борбата за наградите. От тях след оспорвана почти четиричасова дискусия журито избра не три, а пет организации, които да получат парични награди, за да реализират дейностите и идеите си.

Прочети пълния текст

1106 посещения

Вече са известни 20-те кампании, сред които ще са и наградените в конкурса за гражданска активност „Участие за природа”

Вече са известни 20-те кампании, сред които ще са и наградените в конкурса за гражданска активност „Участие за природа”Минимум 3 кампании ще бъдат наградени финансово. Победилите ще станат ясни на 23-ти май от 12,30 часа в рамките на Фестивала „Зелени дни”.
Вече са известни 20-те финалиста в конкурса за гражданска активност "Участие за природа", организиран от Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство със За Земята и Блулинк. Те бяха избрани сред над 50 проекта на природозащитни кампании от цяла България. Всички предложения бяха оценени от шест експерти от Българска фондация Биоразнообразие и ЕС „За Земята“ по следните критерии: капацитет на кандидатстващата организация/група; постижимост и релевантност на описаните дейности и резултатите от тях; обществена значимост на проблема; адекватност на бюджета спрямо дейностите и уменията на кандидата; оригиналност на плана за действие и предлаганите действия; дали кампанията ангажира институции и въздейства върху решенията на местно, регионално или национално ниво.
Освен, че ще се състезават за наградите на журито, 20-те проекта имат възможност да получат и наградата на публиката, която ще им осигури експертна помощ и/или обучение, според заявените позиции в плана за действие. Гласуването вече е активно във Фейсбук събитието на конкурса: https://www.facebook.com/events/958527704165710/

Прочети пълния текст

1510 посещения

52 кампании ще се борят за наградите от конкурса „Участие за природа”

52 кампании ще се борят за наградите от конкурса „Участие за природа” Приключи конкурса за гражданска активност „Участие за природа”. Получихме 53 разнообразни предложения от НПО, неформални структури и групи хора, читалища, детски градини, училищни настоятелства от цяла България. Всичките идеи са много интересни и сме изключително щастливи, че срещаме толкова активни хора, готови да защитават природата на България.

Прочети пълния текст

1057 посещения

Наближава крайния срок за изпращане на предложения за конкурса за гражданска активност „Участие за природа”

Наближава крайния срок за изпращане на предложения за конкурса за гражданска активност „Участие за природа”Броени дни остават до крайния срок за участие в конкурса за гражданска активност, организиран от Българска Фондация Биоразнообразие по проект „Участие за природа”. Идеи за кампании могат да бъдат изпращани до 10 май на адрес: uchastie@biodiversity.bg
Повече за конкурса и формуляр за участие можете да намерите на: http://forthenature.org/actions/357

Прочети пълния текст

1124 посещения

На Шипка не всичко е спокойно

На Шипка не всичко е спокойноВече повече от една година как местните граждани протестират срещу законните сечи в насажденията, създадени с първото противоерозионно мероприятие в страната проведено от емблематичния френски лесовъд Феликс Вожели. Над 2500 подписа бяха събрани и внесени в Изпълнителната агенция по горите през февруари т.г. в знак на протест срещу санитарни сечи без наличието на санитарен проблем, както и технически сечи на 100% за изграждане на временни горски пътища в район с историческо, туристическо и противоерозионно значение.

Прочети пълния текст

1054 посещения

Предстои обучение по застъпничество и адаптивно управление

Предстои обучение по застъпничество и адаптивно управление На 24 - 26 април ще бъде проведено първото обучение в две части по проект "Участие за природа". В обучението ще вземат участие младежи и доброволци по проекта, сред които биолози, юристи, журналисти и други ентусиасти.

Прочети пълния текст

906 посещения

БФБ насърчава гражданската активност с конкурс „Участие за природа”

БФБ насърчава гражданската активност с конкурс „Участие за природа”Българска фондация Биоразнообразие обявява конкурс за НПО, които работят или ще работят по конкретни екологични конфликти, за чието разрешаване са нужни спешни мерки.

„Виждаш природозащитен проблеми искаш да направиш нещо, за да го предотвратиш? Тогава това е конкурсът точно за теб! Бъди активен за природата и спечели финансова и експертна подкрепа за твоя план за действие.” – се казва в анонса на събитието.

Прочети пълния текст

886 посещения

Приключи набирането на кандидатури за доброволчески стажове към „Участие за природа“

Приключи набирането на кандидатури за доброволчески стажове към „Участие за природа“Приключи набирането на кандидатури за доброволчески стажове към проекта „Участие за природа“. 33 ентусиазирани млади хора максимално ще затруднят избора на комисията от БФБ, която ще трябва да избере най-добрите и най-мотивираните за обявените шест позиции – биолог, доброволец застъпнически дейности, технически помощник на координатор на проекта, журналист, доброволец поддръжка на сайт и преводач.

Прочети пълния текст

Участие за природа: възможност за доброволчески стажове в рамките на нов проект за целите на Коалицията

Участие за природа: възможност за доброволчески стажове в рамките на нов проект за целите на КоалициятаПрез ноември 2014 година Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк стартира проект „Участие за природа“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът цели да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Към екипа на проекта могат да се включат доброволци с много интересни задачи.
За участието им в дейностите по проекта ще отговарят конкретни експерти от екипа на фондацията и по този начин студентите ще имат възможност за тясно сътрудничество и въвлеченост в дейността на Българска фондация Биоразнообразие и Коалицията „За да остане природа в България“. Очакваме участието в дейностите на проекта да има силата на практическо обучение и стаж и по този начин да спомогнем за повишаването на възможностите за бъдеща реализация на студентите в сферата на природозащитата и/или тяхната специалност.

Прочети пълния текст
Проектът "Участие за природа" с вх. BG05/991 се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    В Национален парк „Рила” се срещат осем растения, които не растат никъде другаде по света.
             Планина, обичам те