Календар

„ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ” - документален филм за значимостта на старите гори

This text is replaced by the Flash movie.

„ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ“ (премиера)
(документален филм, 57 мин.)

21 май 2015 г.
Дом на киното (ул. Екзарх Йосиф 37, София)
19:00 ч.
ВХОД СВОБОДЕН

Съвременният човек в голяма степен е забравил естествения облик на гората. Документалният филм „ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ” цели да фокусира вниманието върху значимостта на старите гори - както за хората, така и за опазване на биоразнообразието. Филмът е заснет в пет планински резервата в Югозападна България – „Соколата“ (в Малешевска планина), „Конгура“ (в Беласица), „Али ботуш“ (в Славянка), „Ореляк“ (в Пирин) и „Тъмната гора“ (в Родопите).

Продукцията е реализирана по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” в рамките на проект №DIR-5113325-5-94 „Дейности по устойчиво управление на резерват „Соколата“, резерват „Конгура“, резерват „Али ботуш“, резерват „Ореляк“ и поддържан резерват „Тъмната гора“.

Бенефициент: Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград (МОСВ)

Изпълнителен продуцент: Биота Филмс

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1699 посещения

OFF