Календар

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху противоконституционните промени в ЗУТ

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху противоконституционните промени в ЗУТБългария е все по-близо до изключване от Орхуската конвенция

На 17.02.2021 Парламентът окончателно отхвърли ветото на Президента на Република България срещу измененията на ЗУТ, което природозащитниците бяха поискали с писмо от 01.02.2021 г. Това затвърди измененията в Закона за устройство на територията, погазващи човешките права на българския народ за чиста и здравословна околна среда и достъп до екологично правосъдие.

Тези права са регламентирани с Орхуската конвенция, която страната ни е ратифицирала още през 2003 г. С нейното подписване законодателната власт трябваше да инициира необходимите законодателни, подзаконови и други мерки, гарантиращи на българските граждани участие при вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда. Но това не се случва и до днес.

Природозащитниците припомнят, че именно все по-задълбочаващите се несъответствия в Закона за устройство на територията станаха причина преди 2 години - на 18.02.2019 България да бъде заплашена със спиране на правата ни по Конвенцията. И въпреки че това може би е 98-то прекрояване на Закона, законотворците не само не решиха, но и още по-сериозно задълбочиха проблемите в него. Заради което България може да бъде първата, изключена от Орхуската конвенция.

Експертите на Коалиция “За да остане природа в България” сигнализират, че приетите поправки в ЗУТ са противоконституционни и нарушават европейските директиви и екологичното законодателство. Те ограничават и лишават гражданите и природозащитните организации срещу строителните намерения за емблематични места, като Странджа, Камчия, Рила, Перелик и др.

По-конкретно проблемите в законопроекта са следните:
- Измененията на закона превръщат кметовете, главните архитекти, експертните съвети към тях и частни фирми в органи по прилагането на ЗООС и ЗБР, в нарушение на изискванията на директивите за екологична оценка, ОВОС и за Натура 2000;
- Измененията на закона създават условия за някои планове и инвестиционни предложения да не подлежат на процедури по Екологична оценка, Оценка на въздействието върху околната среда и Оценка за съвместимост.
- Измененията на закона за пореден път не изпълняват решението на Орхуската конвенция, че общите и подробните устройствени планове и някои разрешения за строителство трябва да могат да се обжалват от гражданите по линия на тяхното право за здравословна околна среда;
- Измененията на закона утежняват ситуацията с наказателната процедура срещу България за неспазване на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води, улеснявайки строителството на сгради, невключени към канализацията на населените места, вместо да го спре. Така на практика ще могат да се строят цели квартали на терени без да имат ВиК мрежа, а сгради като скандалния строеж в местността Поляните в с. Синеморец ще бъдат законни, противно на изискването досега.

От Коалиция “За да остане природа в България” предупреждават, че приетият закон вече предизвика отрицателни становища на представители на най-различни гилдии - природозащитници, архитекти, геодезисти, инженери. Ние ще се обърнем към Националния омбудсман с искане да защити правата на българските граждани пред Конституционния съд.

Допълнителна информация:
Доклад на Комитета за съответствие по конвенцията от 18 февруари 2019 за напредъка по изпълнението на негово решение VI/8d относно прилагането на конвенцията в България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1471 посещения

OFF

Последно качено » Новини