Календар

Сърцето на въглищната индустрия осъмна с въпрос: „Вода или въглища?“

Сърцето на въглищната индустрия осъмна с въпрос: „Вода или въглища?“Точно месец преди вторите парламентарни избори за годината активисти на „Грийнпийс“ – България поставиха банери с надпис „Вода или въглища?“ на над 13 ключови места в района на Маришкия въглищен басейн. Чрез тази демонстрация активистите целят да напомнят за нуждата да преосмислим важността на водата за поддържането на живота в природата. Както и да вкарaт проблема за използването на вода в енергетиката в обществения дебат като още една причина за трансформация на енергетиката към възобновяеми източници.

Темата за водата и въздействието на енергетиката върху състоянието на водните ресурси, така и не успя да намери заслужено внимание в изминалите предизборни кампании на партиите. Същевременно климатичната криза продължава да се развива и да бъде част от нашето ежедневие. Една от водещите причини се крие именно при производството на електроенергия от въглища. Затова и активистите на „Грийнпийс“ – България насочиха вниманието на местните към Маришкия басейн. Там се намират няколко големи въглищни електроцентрали, които използват огромни количества вода за целите на охлаждането.
„Необходимото количество вода за енергетика е притеснително. В допълнение към това водите в районите на въглищни централи са редовно в лошо екологично състояние. Последствията биха могли да бъдат изчерпване на водните ресурси, каквото вече видяхме през 2020 г. в яз. Студена, яз. Жребчево и на други места в страната. Смятаме, че тези, които искат да управляват, следва да имат визия и план за използването на водните ресурси на България,“ сподели Меглена Антонова, координатор на кампаниите в „Грийнпийс“ – България.

„Грийнпийс“ – България от години настоява правителството да се ангажира с конкретна дата за отказ от използване на въглищата в енергетиката, по подобие на съседките ни Гърция и Румъния. Енергийният преход има огромно социално-икономическо измерение. Трансформацията на цели региони, които дълги години са разчитали на една основна икономическа дейност, е сложна задача, която изисква дългосрочно планиране с ясни цели и ангажименти към засегнатите хора и работните им места.

„Ако няма визия и ясна времева рамка за този преход - например кога ще започне замянато на мощностите на централите, да се осъществи рекултивация на мините, колко работници биха имали нужда от преквалификация и каква, тези процеси няма как да бъдат планирани и няма как да се осигури финансиране за тях. Неизбежно, ако продължаваме да чакаме и отлагаме определянето на тази дата, рискуваме бавният фалит на въглищната индустрия да лиши много хора от компенсации и алтернативни възможности“, добави Меглена Антонова.

През месец март „Грийнпийс“ – България отправи три въпроса по отношение на състоянието и опазването на водите и използването им в енергетиката в страната. Въпросите бяха зададени към шест политически партии, които бяха претенденти за места в парламента. Две от тях изложиха своите виждания („Изправи се! Мутри вън“ и „Демократична България“), а една от тях („Има такъв народ“) насочи вниманието към експертните програми, които е разработила. Останалите три – ГЕРБ, БСП и ДПС – не отговориха на запитването. Подробен анализ на позициите на отговорилите партии, както и на предизборните програми на тези, които не отговориха, „Грийнпийс“ – България публикува на уебсайта си: https://www.greenpeace.org/bulgaria/publikatsiya/6210/kakvo-planirat-partiite-za-vodite/.

Гражданите могат да се присъединят към петицията с искания за запазване на водите и въздуха, както и за ясен план за развитието на енергетиката, който да включва крайна дата за отказ от въглищата до 2030 г. и осигуряване на възможности за хората сами да произвеждат енергия от възобновяеми източници. Петицията вече има подкрепата на над 3000 души и може да бъде открита тук: https://act.gp/Petition-Media.

Над 70% от общото количество вода, използвано в България през 2019 г., е било предназначено само за охлаждане в енергетиката. Същевременно водата, използвана за питейно-битови нужди за 2019 година, е под 10%.* А 7 от 9 от най-големите въглищни централи се намират именно в критично застрашени от безводие райони. Освен че използват вода, изкопаемите горива я и замърсяват. Производството на енергия от въглищата, например, генерира големи количества отпадъци под формата на пепел, при чието съхранение редовно се изпуска нерегламентирано замърсяване в близките водни басейни.

Въглищата са най-големият източник на емисии на парникови газове, които имат и директен принос за климатичната криза. Въпреки това в България все още липсва ясен план за преход отвъд въглищата. Маришкият въглищен басейн, където се намира по-голямата част от въглищните централи, е засегнат не само от глобалната климатична заплаха, но и от водна такава. Водата е ценен ресурс и животът ни на Земята не би бил възможен без нея.

Бележки
* Източник: Този процент е изчислен като от общото количество използвана вода в страната за 2019 г. – 4579,50 млн. Куб. М. е преобразувано в процент количеството за икономическата дейност по охлаждане в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – 3551,851 млн. Куб. М. Данните са на НСИ.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

571 посещения 1 коментара

Коментари

 1. W
  2021-06-19 00:31:17

  Преминаване От Въглища Към Батерии В Електроцентрала В Мериленд

  Talen Energy инсталира 20 MW батерия на мястото на пенсионирана генерираща станция, работеща с въглища. Това е експеримент, който може да доведе до общо 1 GW батерии на други места.

  Talen Energy експлоатира редица съоръжения за производство на изкопаеми горива, които доставят електроенергия към средноатлантическата мрежа PJM. Едно от стопанствата му е заводът на HA Wagner точно надолу по река Патапско от Балтимор. Наскоро Тален затвори едно звено в съоръжението на Вагнер. Според Canary Media ,

  Капакът е построен през 50-те години и оттогава изпомпва електричество и токсични емисии. Коул Мюлер, който ръководи автопарка на Talen за изкопаеми горива, казва, че спирането на съществуваща електроцентрала има негативни последици за местната общност. „Ако просто го пенсионирате, имате значителна загуба както за работните места, така и за данъчната основа и за общностите като цяло.“

  Вместо това, Talen инсталира съоръжение за съхранение на батерии от 20 MW на територията на затворената площадка. Това е експеримент, който през следващите години може да доведе до 1 гигават съхранение на батерии в съоръженията на Talen. „Това е първият от много надеждни преходи от въглища към нисковъглеродни източници и батерии“, казва Мюлер. „Всъщност става въпрос за декарбонизиране - инвестиране в общностите и продължаване на предоставянето на възможности за нашите хора.“

  Тъй като батериите не отделят въглеродни емисии или замърсяване на въздуха на място, превключвателят може да подобри качеството на въздуха за общностите около растенията. Тази полза от екологичната справедливост е особено важна в гъстите градски зони като Балтимор.

  Ако първата експериментална батерия се окаже успешна, компанията може да увеличи съхранението на батерията в завода на Вагнер до 115 MW и да инсталира батерии с капацитет за съхранение до 300 MW в друго съоръжение в бъдеще, тъй като повече станции за производство на изкопаеми горива се извеждат офлайн.

  Talen работи с разработчика на батерии Key Capture Energy за изграждането на 20 MW система като доказателство за демонстрация на концепция. Сравнително малкият му размер позволява рационализиран процес на одобрение, но той ще действа като всяка друга търговска електроцентрала, като наддава на пазарите на PJM за капацитет, спомагателни услуги и енергиен арбитраж.

  Мюлер казва, че има няколко предимства при инсталирането на акумулаторни батерии в по-старите електроцентрали. Например сайтовете вече са изчистени, за да експортират определено количество енергия към мрежата, така че не са необходими скъпи надстройки на мрежата. „Ако системата може да обработва 100 мегавата въглища, тя може да обработва 100 мегавата мощност на батерията“, казва Мюлер.

  Също така, повечето съоръжения за въглища разполагат с достатъчно място за инсталиране на батерии, като остава много за изграждане на слънчеви ферми наблизо. Това означава, че не са необходими пари за закупуване на земя, за да се премине към възобновяема енергия.

  Съхранението на батерията се различава от станцията за производство на въглища. От една страна, батериите могат да доставят електричество само за ограничен период от време. От друга страна, батериите могат да реагират незабавно на търсенето, докато въглищната централа може да отнеме до един ден, за да се увеличи. Тази гъвкавост ще стане по-ценна, тъй като новото производство на енергия от възобновяеми източници и старите пенсионни инсталации правят енергийните пазари по-нестабилни.

  Джеф Бишоп, главен изпълнителен директор на Key Capture, казва, че преминаването от въглища към батерии е по-лесно от преминаването от въглища към газ, тъй като разработчиците не трябва да се уговарят за доставка на неестествен газ. „Доста бързо можете да вземете съществуващия капацитет и да го прехвърлите към акумулиране на енергия“, казва той.

  „Доколкото ми е известно, това е първата батерия във въглищен завод навсякъде“, добавя Бишоп. „С хората, които притежават поколение [въглища], става все по-разбираемо, че преходът се случва и те могат или да бъдат част от него, или да бъдат изоставени.“

  https://cleantechnica.com/2021/06/18/switching-from-coal-to-batteries-at-power-plant-in-maryland/

OFF

Последно качено » Новини